Centro de día Gesmedical
Centro de día Gesmedical

Psicoloxía

 

 

 

 

Desde o Departamento de Psicoloxía do centro de día, traballamos desde terapias non farmacolóxicas e centradas na persoa, co obxectivo de fomentar a calidade de vida dos nosos usuarios/as e as súas familias creando unha contorna activa, promovendo o soporte psicolóxico e favorecendo procesos de aceptación e afrontamento adaptativo dirixidos aos diferentes estadios da etapa do adulto maior.

 • Área psicosocial:
  • Acollemento e asesoramento para favorecer o proceso de adaptación ao centro.
  • Programas de sobrecarga dirixidos ao coidador e grupos de axuda.
  • Apoio, atención, formación e asesoramento psicolóxico a familias e/ou usuarios/as.
  • Atención psicoterapéutica individualizada dirixida ao usuario/a.
  • Atención familiar no afrontamento dos estadios da demencia.
  • Programas de integración e dinamización na comunidade.
  • Funcionamento de programas preventivos, psicoeducativos e de intervención psicosocial: habilidades sociais, resolución de problemas, manexo de emocións, afrontamento de cambios propios da idade, etc.
 • Área cognitiva:
  • Avaliación e valoración do perfil neuropsicolóxico e plans de atención específicos.
  • Terapias cognitivas adaptadas, individualizadas e en grupo: Terapia de orientación á realidade e psicoestimulación cognitiva (talleres de memoria, atención, linguaxe, praxias, percepción e gnosias, razoamento, cálculo, etc.)
  • Informes psicolóxicos para consultas externas (Neuroloxía, Psicoxeriatría, Psiquiatría, Neuropsicolóxica), requirimentos, traslados, etc.
  • Programas específicos de intervención en demencias: terapias de validación, estimulación sensorial e afectiva, etc.
 • Área afectiva e  do comportamento:
  • Valoración, intervención e seguimento no patrón emocional (soporte afectivo e intervención específica en manifestacións do estado de ánimo) e da conduta (Técnicas de modificación da conduta, ambiental, etc.).
  • Favorecer o benestar emocional e reaccións afectivas do usuario/a e coidador/é principal/é.
  • Terapias psicoafectivas: reminiscencias, expresión emocional e corporal, etc.
  • Apoio psicolóxico ante situacións de perda.
Versión para imprimir | Mapa del sitio
© GESMEDICAL-DIS S.L. © TecnotelControl, s.l.

Cómo llegar